2019 PARADISE VIETNAM - HONEYMOON WEDDING PERFECT I TRIỂN LÃM CƯỚI HWP

CHEN Vietnam

124 Views 0

Paradise Vietnam in collaboration with Juliette Bridal had joined the Honeymoon Wedding Perfect 2019, which organized by Travellive Magazine from 7/9/2019 to 8/9/2019 in Hanoi.

Tập đoàn Paradise Việt Nam kết hợp cùng Juliette Bridal tham dự triển lãm cưới Honeymoon Wedding Perfect 2019, được tổ chức bởi tạp chí Travellive lần thứ 11. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 7/9 và 8/9 tại Hà Nội.

Related Videos