2019 YÊN COLLECTION CAMPAIGN - VALENCIANI I NTK ADRIAN ANH TUAN

CHEN Vietnam

645 Views 0

The collection "YÊN" had marked the change of Designer Adrian Anh Tuan and his fashion brand VALENCIANI. The collection was inspired through the trip to Luang Prabang, Laos.

Bộ sưu tập "YÊN" đánh dấu sự thay đổi của bản thân NTK Adrian Anh Tuấn và thương hiệu VALENCIANI. Bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ chuyến đi tới thành phố Phật giáo Luang Prabang, nằm giữa hai nhánh sông Mê Kông và Nam Khan của nước Lào yên bình.

Related Videos