2019 TVC KGM - KHONG GIAN MOI | Delicacy Hotel & Spa

CHEN Vietnam

938 Views 0

A project that CHEN Vietnam collabs with KGM an architect company for introducing one of their projects Delicacy Hotel in Hanoi.

Dự án hợp tác giữa CHEN Vietnam và công ty tư vấn thiết kế nội thất KGM nhằm quảng bá một trong những công trình nổi bật của KGM tại Hà Nội, khách sạn Delicacy.

Related Videos